Aftrekposten en vergoedingen voor mantelzorgers

Aftrekposten en vergoedingen voor mantelzorgers
14 november 2022

Als mantelzorger krijgt u misschien met extra uitgaven te maken. Ook kan het zijn dat u minder inkomsten hebt. Gelukkig zijn er verschillende financiële regelingen voor mantelzorgers.

Mantelzorgers kunnen van de gemeente een financiële waardering krijgen. Ook kunnen mantelzorgers aanspraak maken op landelijk geregelde vergoedingen. Mogelijk kunt u sommige zorgkosten aftrekken van de belasting. We zetten alle regelingen voor u op een rij.

Mantelzorgwaardering

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om mantelzorgers te ondersteunen. Maar hoe ze dat doen, mogen gemeenten zelf bepalen en daardoor zijn er grote verschillen, blijkt uit onderzoek van Mantelzorg.nl. Gemeenten krijgen jaarlijks een budget dat ze naar eigen inzicht kunnen besteden. Dit heet mantelzorgwaardering.

Bij het Wmo-loket van uw gemeente kunt u navragen of u een waardering kunt krijgen. In sommige gemeenten is dat een financiële tegemoetkoming. Andere gemeenten bieden een mantelzorgpas die korting geeft bij diverse winkels en voorzieningen. Of een jaarlijkse lunch voor mantelzorgers. Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie.

Vergoedingen

Daarnaast zijn er een aantal vergoedingen waar u als mantelzorger mogelijk gebruik van kunt maken.

Extra kinderbijslag

Als u een ernstig ziek of gehandicapt kind heeft dat nog thuis woont, kunt u aanspraak maken op dubbele kinderbijslag. De aanvraag hiervoor doet u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voorwaarde is dat uw kind intensieve zorg nodig heeft. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) toetst dit. Het advies van het CIZ hoeft u niet zelf aan te vragen. De Sociale Verzekeringsbank schakelt na uw aanvraag automatisch het CIZ in.

Rechthebbenden ontvangen bericht van zowel het CIZ als de SVB.  Eerst een adviesbrief van het CIZ, daarna een besluitbrief van de SVB.  Daarin staat of uw kind wel of niet in aanmerking komt voor dubbele kinderbijslag.

Als u dubbele kinderbijslag krijgt en alleenstaande ouder bent of u of uw partner verdient minder dan zo’n 4.900 euro per jaar, kunt u een extra tegemoetkoming krijgen. Dat is elk jaar een vast bedrag. Meer informatie vindt u via de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Vergoeding reiskosten

Sommige gemeenten vergoeden de reiskosten van mantelzorgers met een bijstandsuitkering. Informeer bij uw gemeente of en hoeveel reiskosten u vergoed kunt krijgen. Sommige reiskosten zijn aftrekbaar van de belasting. Dat is het geval als:

  • Uw naaste langer dan een maand wordt verpleegd;
  • De enkele reisafstand tussen uw woning en de plaats waar de zieke wordt verpleegd meer dan 10 kilometer is;
  • U met deze naaste aan het begin van de ziekte een huishouden had.

Op de website van de Belastingdienst kunt u nagaan welke reiskosten u mag aftrekken. Behalve reiskosten zijn bijvoorbeeld de uitgaven voor bepaalde hulpmiddelen of extra uitgaven aftrekbaar. De regelingen kunnen per jaar veranderen.

Parkeervergoedingen

In sommige gemeenten kunt u als mantelzorger voordelig parkeren in de buurt van degene voor wie u zorgt. Informeer bij de gemeente waar hij of zij woont naar de mogelijkheden voor zo’n parkeervergunning voor mantelzorgers.

Meereizen in het openbaar vervoer

Gratis meereizen met degene voor wie u zorgt kan met de OV-Begeleiderskaart. U kunt in aanmerking komen voor deze kaart als uw naaste epilepsie heeft, een visuele beperking, een psychische aandoening of een ernstige loopbeperking. Argonaut Advies beoordeelt de aanvragen. Meer informatie en een aanvraagformulier vindt u op www.ovbegeleiderskaart.nl.

Vergoedingen zorgverzekeraars

Ook zorgverzekeraars vergoeden een aantal mantelzorgkosten. Een handig overzicht vindt u hier. Lees voor meer informatie ook het artikel over zorgverzekeraars.

Zorgkosten aftrekken van belasting

Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die bij u in huis woont, dan kunt u de zorgkosten voor deze persoon misschien aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Het gaat hier bijvoorbeeld om zorgkosten voor uzelf en/of uw (fiscale) partner. En om zorgkosten voor inwonende kinderen, ouders, broers en zussen, die van uw zorg afhankelijk zijn. Vooral bij lagere inkomens kan deze aftrek financieel erg aantrekkelijk zijn.

Deze kosten moeten dan wel verband houden met invaliditeit of ziekte. U mag geen kosten aftrekken waar u al een vergoeding voor krijgt uit uw zorgverzekering of de bijzondere bijstand.

Tegemoetkoming meerkosten

De persoon die u verzorgt kan in zijn of haar gemeente een beroep doen op een zogenaamde ‘Tegemoetkoming meerkosten‘. Welke regelingen er zijn, verschilt per gemeente. Kijk daarom op de website van uw gemeente of neem contact op met het Wmo-loket.

MantelzorgNL

Handige informatie over financiële regelingen voor mantelzorgers vindt u op de website van MantelzorgNL. Dit is de landelijke belangenorganisatie voor mantelzorgers.