Chronisch ziek? Deze hulpverleners staan voor u klaar

Chronisch ziek? Deze hulpverleners staan voor u klaar
3 januari 2023

Als bij u een chronische ziekte is vastgesteld, heeft u misschien regelmatig hulp en zorg nodig. Dat kunnen medische behandelingen en medicijnen zijn, maar ook hulp in huis of begeleiding. In dit artikel vindt u een aantal hulpverleners waarop u een beroep kunt doen als u chronisch ziek bent.

Medische zorg

De huisarts is uw eerste aanspreekpunt als u medische zorg nodig heeft. Veel huisartsen werken voor bepaalde specialismen samen met praktijkondersteuners. Er zijn praktijkondersteuners voor chronische aandoeningen, zoals longziekten, hart- en vaatziekten en diabetes. Sommige dokterspraktijken werken ook met een praktijkondersteuner voor psychische klachten en voor ouderenzorg. Zorg van de huisarts en de praktijkondersteuner valt onder uw zorgverzekering. U betaalt geen eigen risico.

Wijkverpleging

Heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging, zoals wassen en aankleden? Of heeft u hulp nodig bij uw medicijngebruik? Daarvoor kunt u wijkverpleging aanvragen. Er komt dan iemand bij u thuis om u te helpen. Uw zorgverzekeraar vergoedt wijkverpleging. Vraag aan uw zorgverzekeraar met welke zorgaanbieder afspraken zijn gemaakt. Dan weet u zeker dat u de zorg volledig vergoed krijgt. U betaalt geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Wilt u graag meer hulp? Dan kunt u ook particuliere zorg inschakelen. Hiervoor betaalt u de kosten zelf.

Hulp bij huishoudelijk werk

Lukt het u niet om uw huis schoon te houden, de was te doen of uw bed te verschonen? U kunt hierbij hulp vragen aan de gemeente. Als de gemeente ook vindt dat u hulp nodig heeft, krijgt u huishoudelijke hulp voor een aantal uren per maand. Daarvoor betaalt u een vaste eigen bijdrage van 19 euro. Wilt u graag meer hulp? Dan kunt u ook particuliere thuiszorg inschakelen. Hiervoor betaalt u de kosten zelf.

Begeleiding

Heeft u begeleiding nodig bij uw administratie, bij uw dagindeling of bij het ontmoeten van anderen? Hiervoor kunt u hulp vragen aan de gemeente.

Dagopvang

Kunt u niet meer iedere dag thuis blijven, bijvoorbeeld omdat uw partner niet altijd voor u kan zorgen en u niet alleen kunt zijn? Dan kunt u misschien één of meer dagen per week naar een dagopvang. Dagopvang vraagt u aan bij de gemeente. U betaalt hiervoor een vaste eigen bijdrage van 19 euro.

24-uurszorg thuis

Heeft u langdurig veel hulp en zorg nodig, mag u verhuizen naar een verpleeghuis, maar wilt u liever thuis blijven wonen? Dan kunt u ook 24-uurs zorg thuis krijgen. Hieronder valt persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, vervoer en begeleiding naar arts en ziekenhuis, een alarmeringssysteem en maaltijden. Deze zorg wordt vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt hiervoor een eigen bijdrage.

Hulp bij dementie

Als uw partner of ouder dementie heeft, kunt u hulp vragen van een casemanager dementie. Een casemanager dementie geeft emotionele steun en helpt mantelzorgers bij het vinden van oplossingen voor problemen die de dementie met zich meebrengt. Ook kan de casemanager helpen bij het regelen van dagopvang of opname in het verpleeghuis.

Hulp bij dagelijkse bezigheden

Heeft u moeite met wassen en aankleden of bent u bang om te vallen? Dat zijn problemen waarbij een ergotherapeut vaak kan helpen. Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.

Hulp bij bewegen

Kost bewegen u moeite of heeft u pijn als u bepaalde spieren of gewrichten belast? Dan kan fysiotherapie misschien helpen. Er zijn verschillende soorten fysiotherapie voor verschillende aandoeningen. De basisverzekering vergoedt fysiotherapie onder bepaalde voorwaarden. Bij een groot aantal chronische aandoeningen komt u eerder in aanmerking voor een vergoeding. U kunt ook een vergoeding krijgen uit een aanvullende verzekering. Vraag dit na bij uw verzekeraar.

Persoonsgebonden budget

Veel soorten hulp en zorg kunt u ook zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb). U vraagt een pgb aan bij de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar. Waar u moet zijn, hangt af van het soort zorg dat u nodig heeft. Met een pgb kunt u zelf uw zorg- en hulpverleners kiezen. U betaalt hen uit het pgb.

Mantelzorgers

Bijna iedereen heeft mensen in de omgeving die willen helpen als u niet alles alleen kunt.  Dat kan een (schoon)zoon of (schoon)dochter zijn, een kleinkind of een ander familielid. Het kan ook iemand uit de buurt zijn of een vriend of vriendin die niet te ver weg woont. Weet u niemand die u af en toe kan helpen als het nodig is? Dan kan het helpen om uw netwerk in kaart te brengen. Uw netwerk is misschien wel groter dan u denkt.

Vrijwilligers

Heeft u hulp nodig bij bepaalde zaken waarvoor geen professionele hulpverlener is? En heeft u ook geen mantelzorgers of wilt u hen niet voor alles om hulp vragen? Dan kunt u ook hulp vragen van vrijwilligers. Denk aan iemand die met u gaat wandelen, die u helpt met uw administratie of iemand die helpt bij het boodschappen doen.

Hulp bij het aanvragen van hulp

Als u chronisch ziek bent, is er veel hulp beschikbaar. Het kan soms lastig zijn om precies die hulp te vinden die bij uw past. Of u weet wel wat u wilt, maar u weet niet hoe u die hulp kunt aanvragen. Ook daarbij kunt u hulp krijgen. Een cliëntondersteuner helpt bij het zoeken en aanvragen van zorg die wordt geregeld door de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar. Cliëntondersteuning is gratis. U kunt ook een beroep doen op de zorgbemiddelaar van uw zorgverzekering. Een zorgbemiddelaar kan helpen bij wachtlijstbemiddeling voor een operatie, het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb), het regelen van een wijkverpleegkundige of huishoudelijke hulp en het vinden van zorg na een ziekenhuisopname. Heeft u als mantelzorger hulp nodig bij het organiseren van extra hulp, dan kan de mantelzorgmakelaar helpen. Die wordt soms vergoed door de gemeente en soms door uw aanvullende zorgverzekering.

https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/chronisch-ziek-deze-hulpverleners-staan-voor-u-klaar