Eigen bijdrage WLZ

Eigen bijdrage WLZ
20 december 2022

De eigen bijdrage voor zorgkosten speelt met name voor mensen die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) komen te vallen. Dit is het geval als u niet meer zelfstandig thuis kunt wonen of u meerdere keren per dag intensieve zorg of toezicht nodig heeft.
Of iemand dit nodig heeft, wordt vastgesteld door het CIZ.

Lees hier meer over de eigen bijdrage WLZ