Gezocht

Gezocht
2 december 2021

Gezocht: gezinnen die net perspectief ZEVMB te horen hebben gekregen.
Twee jaar geleden is de pilot Copiloten gestart, waarbij gezinnen praktisch worden ondersteund door een Copiloot. De Copiloot sluit aan bij het gezin en neemt veel regelwerk uit handen waardoor gezinnen meer ruimte krijgen. Zo’n 60 gezinnen met een kind met ZEVMB hebben momenteel zo’n Copiloot. We hebben inmiddels veel belangrijke informatie opgehaald, verbeteringen kunnen realiseren zoals verbeterde processen van aanvraagprocedures en waardevolle aanbevelingen aangeboden aan alle partijen in het werkveld en het ministerie van VWS. Het project Copiloten is tot nu toe succesvol in het verbeteren van de kwaliteit van leven. Uit het onlangs gepubliceerde onderzoek Een Copiloot geeft een ZEVMB-gezin lucht en ruimte (september 2020) en een maatschappelijke businesscase (september 2020) over de inzet van Copiloten blijkt dat een Copiloot niet alleen meer lucht en ruimte voor gezinnen biedt, maar het ook maatschappelijke besparingen oplevert.