Levenstestament of volmacht?

Levenstestament of volmacht?
8 maart 2022

U en uw partner worden een dagje ouder en gaan lichamelijk en/of geestelijk achteruit. Een goed moment om eens na te denken over wie uw belangen behartigt als u of uw partner dit zelf niet meer kunnen.

Twee veel gehoorde oplossingen zijn het levenstestament en de volmacht. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen deze twee. En welke is voor u de beste oplossing?

Volmacht

In de volmacht legt u alle wensen vast die gaan over uw financiële zaken tijdens uw leven. U benoemt hierin één of meerdere vertrouwenspersonen. En u legt vast wat deze vertrouwenspersoon mag doen: betalingen doen, zorg inkopen, belastingaangifte verzorgen, schenken aan uw (klein)kinderen of goede doelen. Ook kunt u aangeven wanneer de vertrouwenspersoon dit mag gaan doen. Bijvoorbeeld wanneer u of uw partner wordt opgenomen in een verpleeghuis.

Wanneer de volmacht door de notaris wordt opgesteld erkennen de banken de genoemde vertrouwenspersoon. Deze persoon kan dan dus uw bankzaken gaan regelen.

Levenstestament

Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: een voor uw financiële wensen (zie hierboven bij Volmacht) én een volmacht voor uw medische en persoonlijke wensen. Ook in uw levenstestament benoemt u een vertrouwenspersoon. Deze persoon kan dan bijvoorbeeld namens u toestemming geven voor een medische behandeling. Maar hij/zij kan ook uw belangen behartigen rondom geloofszaken, uitvaart, uw huisdieren en andere persoonlijke wensen.

Bij de notaris

Het is belangrijk om het levenstestament én de volmacht door een notaris te laten opstellen. De vertrouwenspersoon wordt alleen dan officieel erkend door bijvoorbeeld uw bank. Ook kan de vertrouwenspersoon gemakkelijk richting anderen bewijzen dat dit uw wensen zijn.

Het levenstestament én de volmacht gaan dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een gewoon testament.

Te laat?

Zorg wel dat u dit geregeld heeft voordat u of uw partner wilsonbekwaam wordt. Bent u te laat, is uw partner al wilsonbekwaam? Dan kunt u nog wel bewindvoerder voor uw partner worden. Zo kunt u wel de financiën voor uw partner regelen. Nadeel is dat u dan jaarlijks aan de rechter moet verantwoorden hoe u dit hebt gedaan. Een financiële volmacht geeft dus veel meer vrijheid en gemak.

Bij de meeste notarissen kunt u terecht voor een gratis eerste gesprek. Laat u hierin goed informeren over hoe uw wensen in het levenstestament of volmacht passen. Wacht hier dus niet te lang mee.