WerkgeversMeer productiviteit op de werkvloer!

Werkgevers weten vaak niet dat zij mantelzorgers op de werkvloer hebben, terwijl 18 procent van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door het zorgen voor een naaste!
Voor werkgevers is het van belang om de werkende mantelzorger inzetbaar te houden.

Hoeveel mantelzorgers telt úw organisatie?

Natuurlijk lopen er in uw bedrijf geen mensen rond met een stickertje ‘mantelzorger’ op hun voorhoofd. Maar op basis van gegevens uit uw branche, kunnen we wel een goed beeld geven van het aantal mantelzorgers in uw bedrijf.
Bereken met deze handige tool van CZ, het aantal mantelzorgers in uw bedrijf

Een zieke werknemer kost een bedrijf in het MKB gemiddeld €250 per dag, voorkomen van uitval is dus vanuit economisch perspectief heel belangrijk voor werkgevers.
“Combinatiedruk neemt toe in participatiesamenleving”, zo kopte het SCP in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. Nederlanders zijn steeds drukker met het combineren van betaald werk en mantelzorg. En, zo concludeerde het SCP: “Werkende mantelzorgers hebben gemiddeld meer last van psychische vermoeidheid dan niet-zorgende werknemers en hun ziekteverzuim neemt toe.”

Voor werkgevers is het van belang om de werkende mantelzorger inzetbaar te houden.

 • De werkende mantelzorger blijft aan het werk
 • De werkende mantelzorger blijft gemotiveerd
 • De werkende mantelzorger kan zich blijven ontplooien
 • De werkgever bespaart op verzuimkosten

Mijn dienstverlening

 • Adviseren op het gebied van  werk en mantelzorg
 • Kennis en bewustzijn verhogen bij leidinggevenden
 • Mantelzorgvriendelijk beleid borgen
 • Maatwerk bieden en regeltaken overnemen van werknemers die werk combineren met zorgtaken
 • Het bieden van een mantelzorgspreekuur, waar aandacht is voor de mantelzorger!

Werkwijze

 • Situatie in kaart brengen
 • Inventariseren van de knelpunten in de combinatie werk en mantelzorg
 • Bieden van hulp bij het vinden van de juiste zorg en ondersteuning
 • Overnemen van regeltaken

Resultaten

 • Voorkomen (langdurige) uitval
 • Loyale en gemotiveerde werknemers
 • Besparing op verzuim en werving en selectie
 • Duurzaam inzetbare medewerkers die werk en zorgtaken kunnen blijven combineren

Kosten

Kosten zijn €75,- per uur voor mijn dienstverlening.

Neem contact op voor praktische oplossingen en advies voor mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid: